Més de 15 anys
de professió


Gràcies al llarg camí recorregut i a les moltes col·laboracions realitzades en els anys d'exercici professional he tingut la oportunitat de participar en una gran varietat de projectes de caire i escala diversa que suposen una suma d'experiències molt enriquidora.