Dos edificis d'habitatges
plurifamiliars per a lloguer

Maçanet de la Selva
2005